EHG subsidie Air & Energy Klimaatbeheersingssysteem 

Litjens meterik   09052016  (48)

De EHG subsidie is van 1 april tot en met 26 april open. Met de subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) kunnen glastuinbouwondernemers en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwbedrijven energiebesparende maatregelen nemen.

Er kan o.a. subsidie aangevraagd worden voor de volgende investeringen:
- Een tweede energiescherm
- Een luchtbehandelingssysteem

Het Air & Energy systeem van Maurice Kassenbouw heeft de volgende voordelen:

* Gelijkmatige luchtstroming in de kas waardoor betere CO2 opname; dit zorgt voor een meer generatief gewas
* Geen kouval in de kas door gecontroleerd ontvochtigen met gesloten schermen en kasramen
* Homogeen klimaat in iedere laag van de kas, wat zorgt voor een zeer uniform en gelijkmatig gewas
* Significant minder tot geen ziektedruk meer met Botrytis, fusarium en meeldauw. Hierdoor ook minder kosten voor spuitmiddelen
* Veel aangenamer werkklimaat in de kas voor het personeel; vooral op warme (zomer) dagen
* Dit alles leidt tot een energiebesparing van wel 40% en een meerproductie van 5-10% bij vruchtgroenten gewassen.

Conclusie: Hogere productie met minder kosten en betere groeicondities !

De EHG subsidie bedraagt 25% van de subsidiale kosten.
Een uitgelezen kans om te investeren in energie-efficiëntie!! Wij informeren u graag over de mogelijkheden met het realiseren van een tweede energiescherm of het energiebesparende Air & Energy Klimaatbeheersingssysteem!

Air-&-Energy-logo
Website door Forwart sitemap Privacyverklaring