Gemapa (BE) Referentieproject

Gemapa (BE)

Marc Lambrecht en Gerda De Neve telen al sinds 1990 paprika's op een bestaand bedrijf van 9.000 m² met poothoogte van 2,80 meter. Het bedrijf is sindsdien in verschillende stappen gegroeid. In 1997 is een nieuw bedrijf van 2 ha gestart met een poothoogte van 4,50 meter met bijbehorende sorteerloods. In 2004 is dochter Liesbeth mee in het bedrijf gekomen en in 2007 is de kas uitgebreid met 3 ha met een poothoogte van 5,50 meter, de oude locatie werd afgebroken. Onlangs is het kasoppervlak weer uitgebreid met nog eens 2,7 ha tuinbouwkas met een poothoogte van 6,00 meter. 

 


  • Gemapa (BE)
  • Gemapa (BE)