Air & Energy

Om een optimaal, homogeen en actief groeiklimaat te realiseren, hebben wij het Air & Energy klimaatbeheersingssysteem ontwikkeld. Met de Air & Energy kas wordt de vochtige lucht uit de kas onttrokken, waardoor er met gesloten luchtramen en meerdere gesloten schermen geteeld kan worden. De Air & Energy kas garandeert een forse energiebesparing ten opzichte van vergelijkbare traditionele teelt en realiseert significante verbeteringen in de groeiomstandigheden van het gewas. Dit heeft niet alleen voordelen voor u en de teelt, maar komt ook het milieu ten goede. Conclusie: In een Air & Energy kas kan een opbrengstverhoging van 5 tot 15% gegenereerd worden, tevens zijn er minder kosten voor gewasverzorging en betere/actievere groeiomstandigheden. We hebben wereldwijd reeds meer dan 200 hectare Air & Energy kassen gerealiseerd voor diverse teelten in diverse klimaatzones.

Voordelen Air & Energy kas:

 • Een energiebesparing mogelijk tot 40%
 • Gelijkmatig en homogeen kasklimaat in iedere laag
 • Een actief groeiklimaat tijdens het vegetatieve groeiproces van het gewas
 • Een significant verminderde ziektedruk
 • Minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 • Mogelijk tot 30% minder hommels nodig
 • Een besparing van de CO2-dosering door egale luchtbeweging
 • Werkomstandigheden voor personeel véél aangenamer
 • Hergebruik condensatiewater Air & Energy units
 • Hergebruik warmte van assimilatiebelichting (LED en/of HPS)
 • Minimaliseren van lichtuitstoot naar omgeving door telen met gesloten schermen
   

TopAir:

Het TopAir systeem is een aanvulling op het Air & Energy systeem. TopAir is ontwikkeld voor klimaatzones met extreem hoge temperaturen en een laag vochtgehalte. Het systeem zorgt voor koele en egale luchtstroming boven het gewas zonder dat de ventilatie en recirculatiestromingen beïnvloed worden. Tevens zorgt het systeem voor het gelijkmatig verlagen van de kastemperatuur. TopAir kan uitgevoerd worden in combinatie met hoge druk verneveling, afhankelijk van de omstandigheden.  

Meer weten?

Bekijk ons filmpje en kom meer te weten over het Air & Energy klimaatbeheersingssysteem. We nemen u ter verduidelijking graag mee naar één van onze gebouwde Air & Energy kassen, zodat u de werking in de praktijk zelf kunt ervaren.

air energy.png

Innovatie: oog voor vooruitgang

In de producten die wij leveren zijn we continu op zoek naar mogelijkheden voor verbetering, zodat we u nóg beter van dienst kunnen zijn. Deze innovaties zorgen er mede voor dat wij in de toekomst kunnen blijven inspelen op wat u en de maatschappij aan ons vraagt.

Duurzaamheid: oog voor het milieu

Wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Daarom zijn onze eigen productie en processen op een duurzame wijze ingericht. Een mooi voorbeeld is ons Air & Energy systeem, waarmee we een forse energiebesparing kunnen realiseren. Bovendien dragen onze geleverde eindproducten bij aan het behalen van Sustainable Development Goals, opgesteld door de Verenigde Naties.