Innovatie ENERGLIK-project

De glastuinbouwsector is een belangrijke speler in de voedselproductie en de economie. Echter, het gebruik van energie en de uitstoot van broeikasgassen zijn twee belangrijke uitdagingen waarmee de sector te maken heeft.

Het ENERGLIK-project, dat op 1 maart 2023 van start ging bij Proefcentrum Hoogstraten in Meerle, België, richt zich op vier innovaties die kunnen bijdragen aan een energie-efficiënte en klimaatneutrale glastuinbouw. Dit project werd goedgekeurd en gesubsideerd door steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van het Interreg Vlaanderen-Nederland.

Binnen ENERGLIK is er onderzoek naar vier innovaties in de glastuinbouw namelijk;

  • opvang en opslag van CO2 uit rookgassen, opvang, opzuivering en opslag van CO2 uit rookgassen om op het juiste moment te kunnen doseren,
  • doorontwikkeling van isolerende dag- en nachtschermen, doorontwikkeling van dag- en nachtschermen,
  • optimalisatie van energie-efficiënt ontvochtigen ontwikkeling en optimalisatie van sensortechniek om de aanwezige schimmeldruk op te volgen en de teeltsturing te ondersteunen

Het doel van het ENERGLIK-project is om aan te tonen dat klimaatneutrale(re) glastuinbouw economisch rendabel kan zijn.

Het ENERGLIK-project heeft niet alleen betrekking op de groenteteelt, maar ook op koude teelten en sierteelt onder glas. De nieuwe ontwikkelingen zullen dus ook toepasbaar zijn in deze sectoren.

Het ENERGLIK-project is een veelbelovend initiatief om de glastuinbouwsector te verduurzamen en te optimaliseren.

Maurice Kassenbouw is als partner nauw betrokken bij het ENERGLIK-project we kijken uit naar de resultaten en hopen dat de innovaties snel in de praktijk toegepast kunnen worden.

Meer informatie

Energlik1.jpg